Thông thường quý khách dùng cách nào để chuyển khoản đến người nhận?

Dưới đây  là những phương thức chuyển khoản thông dụng nhất hiện nay. Quý khách hãy chọn đúng phương thức mà quý khách hay dùng để đi đến bài viết hướng dẫn chính xác nhé!

CHUYỂN TIỀN TRÊN TRANG WEB CỦA NGÂN HÀNG
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
DÙNG ỨNG DỤNG NGÂN HÀNG ĐỂ CHUYỂN TIỀN
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
CHUYỂN TIỀN TẠI CÂY ATM
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
CHUYỂN TẠI QUẦY NGÂN HÀNG
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
vcb-logo
khuyến mãi st666